КАН СУБИГИ КУБРАТ

КАН  СУБИГИ  КУБРАТ

  605-665-като владетел.

=====================

 

Автор: Иван Серт, филолог-славист, публицист, гр.Одеса.

Паметник Кан субиги Кубрат

Паметник Кан субиги Кубрат

Кан Кубрат бил избран от Съвета на старейшините за владетел на Стара Велика България след коварното убийството на баща  му кан Албури от аварския каган. Майката на Кубрат АКЖАН е внучка на един от основателите на тюркския каганат Ел  -Каган Истеми, син на Кан Болгар от рода Дуло.

Кубрат управлявал Държавата 60 години според Именника на българските канове. След неговата смърт Държавата се е разделила(разпаднала) на три действащи едновременно на европейския континент държави: Кара-Булгар,със столица гр.Бащу(Киев),Волжка България -със столица-гр.Болгар и Дунавска България -със столица гр.Плиска.Доведените синове Алцек и Кубер  се преселват всеки със своя народ: в Италия-Алцек,в Македония-Кубер.Днес в Италия живеят 5 милиона етнически българи,станали италианци.Куберовите българи станали западното крило на аспарухова България.

 

           Основните дела на Кан субиги Кубрат.

==============================

1. Изгонил аварите-убийците на баща му  в Панония(Унгария).Главнокомандващ на войските бил неговия по-малък брат Шамбат=Самбат с прозвище КИЙ;

2. Разширал на Изток територията на държавата по мирен начин;

3. Възстановил и усъвършенствал  древните северни пътища-магистрали между Китай, Индия, Африасиб=Мараканда,Хорезъм, Скандинавия, Византия и Галските территории;

4. Започнал реконструкцията и обновяването на столицата на Кан Сарачин и строителството на селища и укрепени градове  в техните поречия;

5. В южната зона на Държавата построил поредица  крепости в стратегическата зона на Кавказ;

6. Стимулирал и допринесъл за развитието на металургията, оръжейното производство и други стоки за Туранския Каганат(Тюркския);

7. Увеличил добивът на солните нахожища в планинския массив «Учули» (Карпатите) за Китай срещу доставка на коприна и от Индия-подправки.

8. Подобно на своя предшественик АЛП-БИЙ (синът на Баломир щеке-те двамата-и баща и син-разгромяват римско-византийските войски през 359(бащата) и 378 г.(синът) и тогава древните българи получават епитет «най-добрите войни в света») неговите кораби пренасяли стоки до остров Крит и до остров МЕН(Великобритания)

9. При Кубрат Държавата е живяла в мир и покой.

Comments are closed.