Произходът на светите Кирил и Методий

Автор: Иван Серт, филолог-славист, публицист, гр.Одеса.

Произходът на светите Кирил и Методий

Произходът на светите Кирил и Методий

В навечерието на 24 май бих искал да споделя с евентуалния читател на сайта «Майчина страна» с малко известна информация за народността на светите братя Кирил и Методий. Съществуват различни мнения за техния произход,че са били ту гърци, ту славяни, ту гръко-славяни,но съвсем са малко  привържениците на българския им произход. С въвеждането в научно обръщение древнобългарските летописи «Джагфар Тарихъ» стана абсолютно ясно, че бащата им Лъв е чист българин. Тук използвам съвсем неизвестна на украйнския българин великолепната историческа работа на Иво Андровски «Кана Субиги Крум».  Иво Андровски мой духовен приятел,с което с право се гордея. Освен това, че Иво Андровски е профессионален историк,той е прекрасен поет, писател и плюс към всичко  още и обществен деец,радеещ за българската кауза. Той просто е един голям патриот,един истински ВЕЛИК БЪЛГАРИН. Прятно е,когато творческите личности са грижат за съдбата на разпръснатите из целия свят по волята на историческите и икономическите перепитии   свои сънародници. Такава личност е бил и великият съвременен български писател Петър Константинов, който ни напусна неочаквано на 12 июни 2011г. Посвещавам тази кратка историческа кампилация на гениалния българин БАЙ ПЕТЪР, като памет за нашите приятелски отношения.

 

1.БИЛИГ- син на Оркана=Органа-вуйчо на Кубрат.Билиг загинал с баща си Оркана в битката  с западно-тюркския каганат през 632г.След гибелта му Кубрат осиновил децата му Кубер и Алцек.

2.Алцек=Лачин(слънчев)-син на Билиг и доведен син на Кубрат.

3.Кубер-син на Билиг и доведен син на Кубрат.Кубер владеел Македонска земя.Кубер е упоменат с името ТАРХАН.

4.Именяр Билиг-син на Кубер.

5.Шода Идик-син на Именяр Билиг.

6.КЕЛБИР-син на Шода Идик.

7.САБИН(САИН)-син на Келбир.Заемал българският престол на Дунавска България -763-766

=======================================================================

Сабин е бил зет на българския владетел Кормисош-753-755.Съпругата на Сабин е била от рода ВОКИЛ по мъжка линия,както и бащи й Кормисош.По женска линия тя била потомка на Аспарух.А самият Сабин,както се вижда,е от рода на БИЛИГ.За възкачването му на престола византийският историк Теофан пише: «Българите,като се разбунтували,убили Телец заедно  с неговите  войводи и поставили САБИН,който бил зет на техния някогошен господар-Кормисош» .

 

8.БИР ЕГЕТ-син на САБИН и дядото на Кирил и Методий.Сабин бил свален от престола и заедно с сина си БИР ЕГЕТ избягал във Византия.Бир Егет в България бил женен за княгиня от хазарски произход.Техните потомци са играли много важна роля в българската история.

Бир Егет от първата жена имал син Далмат УЛУШКАН.Той с майката си останал в България след бягството на баща му във Византия.Във Византия БИР ЕГЕТ  се оженил повторно и му се родил син на име ЛЪВ-бащата на Кирил и Методий.

 

9.ЛЪВ-син на Бир Егет.Имал седем деца.Кирил е бил седмото дете,най-малкото.

10.Джалмат Улушкан-син на Бир Егет от първия брак

11.Габдула Карамат-(Исбул)-син на Джалмат Улушкан.

12.Давид,Куман Таниш,Халиб Батир-синове на Габдула Карамат.

 

Тук бих искал по разгърното да разкажа на Исбул и неговите наследници.

 

Габдула Карамат=ИСБУЛ.-син на Джалмат Улушкан

                                  =========================================

Той е известен повече като кавхан ИСБУЛ-трето лице в държавата след кана и престолонаследника.Той заемал тази длъжност при владетелите Омуртаг,Маламир,Персиян и в началото на царуването на Борис Първи.След възкачването на малолетния Пресиян Исбул се установил в гр.КЮНГРАД=ОХРИД,в обастта ТУРУН(Македония) и там управлявал самостоятелно.При него бил Борис-син на Звиница(Сабанша),който е син на Омуртаг.

Майката на Борис,бъдещия покръстител на българите,е била славянска наложница. Тъкмо Исбул поставя на престол Борис,който според тогавшните закони нямал право да заема българският престол.Борис приел властта  на река Брегалница,в Македония.С този акт Исбул мислел,че ще запази своята роля на фактически управител на България.Тъй като Исбул се е отказал да приеме християнството Борис го убил,както убива още 52 български рода..

 

ДАВИД-син на Джалмат Улушкан.

============================

 

Доживял до 100 годишна възраст.Бил един от главните колобри =жреци на Тангра.Той отначало приел християнтсвото,но продължавал да бъде привърженик и на старата религия.Поради отказа на баща му да приеме новата религия бил принуден да се премести в земите отвъд Дунава.тук той се срещнал с ХУДОЯР-син на  МАЛ,който е син на владетеля на Волжка България АЛМУШ.Давид запознал Худояр с древнобългарската религия и Худояр създал БОГОМИЛСТВОТО,съчетавайки християнството с тангризма и станал  известен като поп Богомил.

МАЛ имал още две деца:Малуша и Добриня(или Диу Барын).Малуша е била майката на киевския княз –покръстител Владимир.Излиза,че Худояр-Богомил бил вуйчо на Владимир,тъй като Худояр и Малуша са брат и сестра.

 

КУМАН ТАНИШ-син на Габдула Карамат.

==================================

 

Той имал двама сина:Михаил и Аудан.Аудан заедно с Арбат-един от синовете на владетеля на Волжка България Алмуш, направили опит да детронират кан  Симеон в началото на царуването му,заради това,че след убийството на Балдимир=Валдимир Расате-привърженик на Тангра- Симеон възстановил тази нова религия.А на свой ред Арбат заедно с маджарите и черните(западните) българи  няколко пъти нападал Дунавска България,но бил разбит от Симеон.Тогава Арбат се е оттеглил в средно-дунавската равнина и създал държавата Унгария.Както се вижда и синовете на ИСБУЛ са били противници на християнството.

За третия син на ИСБУЛ  Халиб Батир засега нямам сведения.

 

13.Уран-син на Халиб Батир.

14.Могер-син Уран

15.Самуил – син на Михаил. Самул е царувал в Дунавска България-991-1014 г.

 

Това е родословието на Билиг до Самуил.Еврейските имена са дан на тогавшната мода.Но да се върнем към Кирил и Методий.Написани са един «тон» книги на темата,кои са по народност Кирил и Методий.От горния текст стана ясно,че бащата им е българин и още от царски род-Владетелят на Дунавска България САБИН е прадядото на създателите на азбуката.Ето откъде идва могъщия интелект на великите българи Кирил и Методий. А за тяхната майка нека да продължават да гадаят учените-нали бащата им чист българин и още е от царски род.Може да се предположи,че на таково високопоставено лице-областен управител- като Лъв може да бъде съпругата също от висшето тогавашно общество.Лично аз смятам ,че и майка им е българка,защото тогавшните българки са смятали за най-красиви в света,което се потвърждава от арабската поезия,много от която е посветена на красота на древните българки.

 

Когато Кирил е бил с мисия при хазарите го попитали за произхода му,от какъв е род за да знаят на кое място до го сложат според сана-ранга.Кирил отговорил следното: «Имах (пра-мое)дядо,много велик и славен,който стоеше близо до царя.Но когато отхвърли дадената му чест,то бе изгонен и ОТИДЕ В ЧУЖДА ЗЕМЯ(значи те са емигранти,а не гърци-мое),обедня и там ме роди.Аз потърсих предишната си прадядовска(царска-мое) чест,но не можах да я постигна,защото съм Адамов внук».За отбялязване е реакцията на хазарския каган: «Достойно и ПРАВО(мое) казваш,гостенино!».От тези думи

става ясно,че каганът знаел за произхода на византийския мисионер Кирил и само искал да се убеди истината ли казва Кирил.От този пасаж става ясно,че нашите гении НЕ са гърци.Тези думи на самият свети Кирил-Константин потвърждават сведенията на волжките летописи,представени в началото на текста.А че е «обеднял» може да се разбере като понижен социален статут:от царски до чиновнически. Кирил нарича себе си «Адамов внук» защото прадядо му и дядо му били изгонени от родната земя също както на времето са били изгонени Адам и Ева. В биографичните текстове за Кирил и Методий е казано за произхода на Методий: «по род от достойни и богати родители».Също в житиета пише: «И по бащина и по майчина страна,той(Методий) произхождаше не от прост, а от много добър и почтен род,известен преди всичко на Бога,а след това на Царя и цялата Солунска област,което личеше и от външния му вид».

 

Има интересни сведения,свързвани с рождението на Кирил.Той е бил седмото дете.Тогава високопоставените граждани наемали кърмачка за новороденото дете,но Кирил-детето се е отказал от немайчиното мляко,не  приел млякото на чужда жена.Този факт се смята за деянието на провидението.Щом се ражда, Кирил извършва първото си чудо:отказвайки се от немайчината гръд той като че ли опазва,запазва добрия корен на наследството,чистия корен,чистата издънка,да няма примесена ако не кръв,то същност във вид на чуждо мляко.По кръвна линия ние вече знаем,че е българин.И тук излизат на повърхността още две чудесни явления:от самото му  раждане Кирил сам определя в себе си двете основни  начала:физическото-кръвта и духовното-майчиното мляко.Когато прочетох за този факт бях не само приятно учуден,но и смаян от таково хармонично съвпадение със духовната същност на бъдещия просветител на една доста голяма част от човечеството.И още един интересен факт.След като се ражда Кирил-седмото дете- бащата и майка му живеят като брат и сестра,тоест  се въздържат от физическа близост.И така минават 14 години,до тяхната кончина.И тук се проявява още едно чудо:Кирил е седмо дете,14 години родителите му не се събират;14 години стават от събиране на два пъти по седем,а числото седем, както е известно, е сакрално за почти всички древни народи.

Следващото чудо,което е станало с Кирил е сънуването:когато навършил седем години,той сънувал своето обручение с МЪДРОСТТА. А преди това родителите го насърчавали със следните думи: «Сине,пази заповедите на баща си и не отхвърляй поуката на майката си;защото заповедта на закона е светилник и светлина.Кажи на ПРЕМЪДРОСТТА: «Бъди ми сестра!» и направи Мъдростта своя сродница.Защото Премъдростта сияе повече от слънцето и ако вземеш нея за спътница,с нея ще се избавиш от много беди.»

За българския произход на светите Кирил  и Методий лично за мен говори следното рзсъждение.В ония времена свещеното писание можело да се проповядва само на три езика:латински,гръцки и еврейски.Пита се:щом толкова стриктно  се придържвало тогавшнето общество към тези непоклатими закони,защо тогава уж гърците се стремили да създат специално писмо за своите врагове-славяните,които грабили гръцките градове и селища още повече-да създат един език- конкурент на известните три езика?И защо «гърците» Кирилл и Методи посвещават,жертват живота си в името на един чужд за тях народ? Няма никаква логика.А логиката говори само за едно-те са с българско самосъзнание в гръцкото общество,както и аз в украйнското.Тъкмо за това Кирил и Методий минават през немски затвори,преследвания и терор,но постигат великата си цел.

Тук повече се говреше за Кирилл,но възпитанието на по-големия му брат Методий минавало в същата духовна атмосфера,както и на Кирилл. Методий бил толкова свестен човек,своего рода интелектуал,че бил назначен за областен управител.Той притежавал държвнически талант,което е съвсем присъщо на българите-строители на много държави в дългата си история.Обкръжаващите го хора го смятали и за държавник и за духовен пастир.Ето какво се пише за Методий: «Затова и учените люде,които го обичаха още от детството му водеха с него достойни разговори.Най-сетне царят,като узна за неговите способности,даде му да управлява  славянското княжество,като че ли предвиждаше,че ще го изпрати за учител и пръв архиепископ на славяните,та да изучи всичките им обичаи и да ги обикне».Още един факт,че Кирил и Методий не са славяни.

Накрая бих искал да извадя един цитат от книгата на Гатя Симеонова «Загадките на етническия произход на солунските братя». Тъкмо тази книга и книгата на Иво Андровски са използвани за написване на тази историческа кампилация. И така,цитат: «Ако човек приеме за своя земята,която приютява мислите и чувствата му,ако това е земята,за която той тъгува,на която се радва,,за която копнее и към която се стреми,на която се посвещава и за която се ЖЕРТВА (курсив-мое), то тази Земя не може да бъде НИКОЯ друга,освен БЪЛГАРИЯ».

Comments are closed.