Събор на българите «Към Завета – Кубрат 2014»

До всички българи!!!

Събор на българите «Към Завета - Кубрат 2014»

Събор на българите «Към Завета – Кубрат 2014»

Скъпи братя и сестри, Международният Благотворителен Фонд «Хан Кубрат» кани всички българи на Събор «Към Завета – Кубрат 2014».

Съборът ще се състои на 13 и 14 септември 2014 г. в с. Мала Перешчепина, Новосанжарски район, Полтавска обл., Украйна.

Очаквайте в най близко време повече информация за посещения и участие.

Международен Благотворителен Фонд «Хан Кубрат»

Comments are closed.