29 октомври – ден на бесарабските българи

                                                                    До министъра на външните работи на
Р. България Г-н Кристиян Вигенин

 

Писмо – Благодарност

—————————–

Уважаеми Г-н К. Вигенин! Както е известно, на 29 октомври се празнува деня на бесарабските българи. По този повод на 22 октомври в Одеския дворец на студентите беше изнесен прекрасен концерт от детско-юношеския танцов състав на гр. Добрич-по покана на г-н Ю. Граматик, президент на обществената организация Конгрес на българите в Украйна, и от съставите на младежкия клуб «Актив» към Конгресса на българите в Украйна. На 30 октомври по този повод се състоя тържествен прием  в Българското консулство. Известните активисти на българското възраждане в Украйна получиха официални покани, но входа беше свободен за всеки желаещ българин да присъства на приема. Когато се озовах в залата на консулството бях приятно удивен от необикновената  гледка:по периметра на стените бяха окачени доста големи цветни снимки на всички, абсолютно на всички активисти на българското възраждане в Украйна. Тази необикновена портретна галерия започна още от фоайето, но аз отначало не я забелязах.

Под  снимките-портрети  имаше кратка информация за всяка личност. Цялата фотогалерия представляваше един летопис  за  борбата на  нашия народ тук за своето право да запази своята идентчност, език, традиции и обичаи. Един от първите Борци за нашите права тук, в чужбина беше Петър Недов от село Чийший, който в началото на 50-те години на 20 век написва писмо до ЦККПСС с молба да се учи българският език в училищата. За тази молба той получи 8 години заточение. След като се върна от затвора той завършва висшето си образование  и впоследствие става доктор на селскостопанските науки. Той вече не е сред живите, но паметта за него ще живее, дакато има поне един жив българин. Ето по такъв начин фотогалерията  разказва за всички тукашни възрожденици. Тази гениална идея за фотолетописа на българското възраждане отначало в СССР, а после в Украйна, принадлежи на многоуважаемия от всички нас генерален консул на Р. Б. г-н Стоян Горчивкин.

Г-Н Горчивкин, според нас, е един от най-креативните български дипломатически дейци. Но най-главното(освен много други хубави и полезни за нас дела), което направи г-н Горчивкин е читалището към българското консулство, което превърна сградата на българското консулство в истински уютен, любезен, майчински гостопприемен ДОМ за всеки българин от Украйна. Таково бащинско отношении към нас ние не сме изпитвали от страната на българския консулат НИКОГА. ! Трябва изрично да отбележа, че многоуважаемия посланник на Р. България Г-н Красмир Минчев също проявява  на-благожелателно, най-топло отношение към нас всички и от сърце прегръща всички наши родолюбиви прояви. Лично на мен ми направи голямо впечатление, че всички членове на посланическия екип са  извършили парична вноска за строителството на Мемориалния КУБРАТОВ комплекс-бъдещата Мекка за всеки българин по света.

Празнуването на деня на Бесарабските българи за ПЪРВИ път в нашата история  се празнува в залата на Българското консулство!!! Празненството мина на най-високо творческо ниво:всеки желаещ можеше да се изкаже, да рецитира, да пее. И се изказваха, пееха народни песни индивидуално и хорово. Звучаха бурни ръкоплякания, присъстващите с радост на лицето се чукаха с бесарабско вино и си пожелаваха никога да не секва българският дух там, където има макар и един българин, камо ли да става дума за голямата украйнска диаспора. И  на  завършек:генералният консул на Р. Б Г-н Горчивкин и неговата очарователна съпруга Татяна превърнаха генералното консулство в истински бащин дом за нашите изстрадали сърца за майка България. Никакви думи няма да изразят нашето голямо чувство на благодарност на прекрасния екип на генералното консулство на Р. България начело с Г-н Стоян Горчивкин. Благодарим и Министерството на външните работи на Р. България за такива родни, топли домашни, интеллигентни, креативни, добродушни, благожелателни и хиперпатриотични екипи както на  българското пратеничесвто така  и на Генералното консулство в Одеса. Този необикновен и невероятен празник  винаги ще топли нашите български бесарабски, одески и таврийски сърца.

Иван Серт, филолог-славист, публицист, депутат на световния парламент на Асоциацията на българите по света по молба на младежкия Клуб «Актив»към Конгреса на българите в Украйна, заместникът на председателя на Одеското българско дружество г-н Генадий Коев, Валентина Дойкова-бивш ръководител на българската группа –преводачи към «Интурист» и всички присъстващи на мероприятието.

Comments are closed.