ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ

ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ – ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН БЕЛЕТРИСТ, ПУБЛИЦИСТ И ОБЩЕСТВЕНИК