До Негово светейщество Българския патриарх Неофит

До Негово светейщество Българския патриарх                                    Неофит, многоуважемите отци на Светата                                          Българска православна църква и членове на                                         Светия Синод,                                            гр. София     Обръщение На българите, живеещи...