Кан Кубрат

Кан Кубрат

Кан Кубрат

Малкият Кубрат е възпитан в двора на византийския император в Константинопол. Византийските, арабските, старобългарските исторически източници с любов и уважение разказват за този владетел, за приетото от него християнство през 612 г. в Константинопол и присвоеното му високо звание – патриций. Кан Кубрат е бил умел държавник, силна и високообразована личност с голям авторитет. Той е успял да обедини българските племена северно от Кавказ и Черно море и да ги превърне във фактор на международната сцена. Завещава на своите синове да не се разделят, за да “не робуват на друг народ”. Обединявайки сили те са успели да създадат една от първите ранносредновековни държави и да дадат писменост на руснаци, украинци, белоруси, сърби. Английският изследовател, Арнолд Тойнби пише в 12-томното си издание за историята на народите, че в света е имало 21 цивилизации. Една от тях е българската. Разширявала границата си  посредством своето силно културно влияние. Простирала се е от Белград до Крим и от Карпатите до Бяло Море наричано в древността Тракийско..

Пет са големите прабългарски съкровища. Всички те маркират значими битки и територии, където водещи роли са имали великите властелини на старите българи. Всички те са пръснати по света – едни са в музеи, други в частни колекции. У нас се съхраняват само копия на някои от тези образци.

Златните колекции на българските владетели от ранното Средновековие не са просто древни иманета, те носят важни политически послания, твърдят учените. Съкровищата са мерило за властта, престижа и възможностите на държавния глава. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *