Кореспонденция с писателя Петър Константинов

06.04.10Уважаеми господин Иван Серт,

Христос Възскресе! Причината да Ви отговоря с такова закъснение на Вашето вълнуващо писмо е обстоятелството, че бях извън страната по народни дела.

 

Благодаря Ви за топлите думи към мен и приятелското съчувствие към моята „самота”. Мога да Ви уверя с чисто и откровено сърце, че никога в нелекия си живот не съм бил „самотен”. Живях и продължавам да живея в огромен свят – вселената на моя народ, на неговия дух и на възвишените общочовешки ценности. Затова никога не мога да бъда самотен.

 

Като отговор на елегийното настроение във великолепното стихотворение на Евтушенко, ще си позволя да цитирам кратък стих от моето любимо стихотворение „Ако” от Ръдиард Киплинг:

 

…If you can meet with Triumph and Disaster

And treat those two imposters just the same;

If you can bear to hear the truth you have spoken

Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to, broken,

And stoop and build them up with worn-out tools;

If you can fill the unforgiving minute

With sixty seconds worth of distance run,

Yours is the Earth and everything that is in it,

And – which is more – you will be a Man, my son!…

 

Което в български превод звучи приблизително:

 

…Ако можеш да посрещнеш триумфа и нещастието и да се отнесеш еднакво към тези двама измамника,

Ако можеш да чуеш истината, която си изговорил

да бъде изопачена от подлеци и направена трап за глупаци,

или да наблюдаваш как нещата, за които си дал живота си, се

рушат

и да се наведеш и да ги създадеш отново с изхабените си вече

сечива,

Ако можеш да изпълниш невъзвръщащата се минута

с шестдесет достойни секунди,

твоя е земята и всичко, което е на нея,

и което е по-важно – ти ще бъдеш ЧОВЕК, сине мой!…

 

Благодаря Вам и на всички мои приятели в Украйна за направеното от вас по предложението ви пред Нобеловия комитет. В следващите месеци и години, ако Бог е решил, ще имате още по-убедителни основания за това. Нека Бог благослови нашите сънародници в Украйнската земя!

Горе главата! И над най-мрачните облаци грее винаги вечният бог – Слънцето!

 

Ваш:

Петър Константинов

 

Вот перевод на русский язык этого стоического стихотворения Редиарда Киплинга, который посвятил его своему сыну.

 

ЕСЛИ

================

Если ты спокоен, не растерян,

когда теряют головы вокруг,

если ты себе остался верен,

когда в тебя не верит лучший друг.

 

Если ждать умеешь без волнения,

не станешь ложью отвечать на ложь,

не будешь злобен, став для всех мишенью,

но и святым себе не назовешь.

 

Если ты своей владеешь страстью,

а не тобою властвует она,

и будешь тверд в удаче и несчастье,

которым, в сущности, одна цена.

 

Если можешь выложить на стол,

все, что для тебя привычным стало,

не пожалев того, что приобрел,

все проиграть и все начать сначала.

 

Если можешь нервы, жилы так завести,

чтобы вперед нестись,

когда с годами изменяют силы

и только сердце говорит: держись!

 

Если можешь минутами мерить расстояния,

пускаясь в дальний бег,

Земля в твоем, мой мальчик, достоянье-

и более того ты – ЧЕЛОВЕК

 

В этом переводе(их много) я знаю это стихотворение с 1963 г.На первом курсе молодая и красивая брюнетка преподаватель болгарского языка(русская)-я уже забыл как ее зовут, так как вскоре она уволилась из-за поклепа на нее- на одном из занятий она продиктовала нам это чудесное, полное несгибаемой энергетики стихотворение «Если».Оно всю мою жизнь служило мне духовной опорой

11.04.10

Уважаеми господин Иван Серт, 

Получих с удоволствие Вашия любезен отговор. Благодаря Ви от сърце. Напълно съм съгласен, че руският превод на „Ако” е много по-близък до духа на Киплинг, отколкото немския и български превод, които познавам.

 

Желая Ви от сърце висок дух, творческа работа и вяра в себе си. Защото само тогава вярата в хората е истинска.

 

Горе главата! Напред! До последната минута, която Бог ще ни даде на този свят.

 

Сърдечни поздрави на всички сънародници!

 

 

Ваш:

Петър Константинов

Comments are closed.