О б р ъ щ е н и е – АПЕЛ

                             До вице-президента на РБ Маргарита Попова

                             До Народното събрание

                             До премиер-министъра Бойко Борисов

                               До Българския народ

 

 

                             О  б  р  ъ  щ  е  н  и  е – АПЕЛ

 

Темата е: строителството на мемориалния комплекс на могилата на Кан Кубрат.

 

Автор: Иван Серт, филолог-славист, публицист, гр.Одеса.

Преди единадесет години родолюбците на украйнската българска диаспора поставиха паметен знак на могилата на кан Кубрат в гората на село Мала Перещепина, Ново – Санжарски район, Полтавска област. Мечтата на инициатора на паметния знак Николай Габер – депутат на украйнската Върховна Рада от третото свикване – да се построи в бъдеще на това място голям паметник на Кубрат, параклис, хотел  за 100 места, облагородяване на територията около мемориалния комплекс, паркинг сантехнически  постройки. Но мечтата не се сбъдна по неизвестни причини.

Г-н Румен Спасов, председател на фонда «Кан Кубрат»

Г-н Румен Спасов, председател на фонда «Кан Кубрат»

Преди няколко години по инициативата на българския посланик в Украйна Г-н Димитър Владимиров беше създаден благотворителен фонд «Кан Кубрат», беше издаден проспект с исторически текст и проекта на бъдещия паметник на владетеля на Стара Велика България Кан субиги Кубрат. Първият екип на фонда заради сложилите се неблагоприятни обстоятелства не успя да се справи с поставената задача – строителството на мемориалния комплекс.

Преди една година Г-н Д. Владимиров предложи председателството  на фонда «Кан Кубрат» на  Румен Спасов – директор на туристическа фирма, работеща вече 12 години в гр. Киев.

 

Като резултат на  работа на неговия екип стана общобългарския събор на 17 – 19 август и откриването на началото на строителството на мемориалния комплекс: площадката за бъдещия паметник и бетонированата пътека. За да се продължи строителството са необходими матерални средства. Събраните от доброволни пожертвования средства не стигнаха за да се плати работата, извършена в дълг  от украйнските строители.

Изграждане на пътека до мемориалния комплекс

Изграждане на пътека до мемориалния комплекс

Защо е нужен на България този мемориален комплекс? Руският учен Димитър Лихачев навремето е нарекъл Българската държава  ДЪРЖАВА НА ДУХА. Духовното начало  винаги е доминироло в живота на българина. За съжаление днес духовното е изместено от материалното. Всички древни народи са имали свой духовен център например Мекка, Стена на плача, Делфи и т. н.

Кубратовия мемориален комплекс трябва да стане българска Мекка и Стена на плача за всички българи по света. Тук българинът ще си прави сметка какъв е бил нашият народ в миналото и какъв е станал. Тук при Кубрат трябва да идва младото поколение българи  и да черпи енергетиката на великите древни български държавници. Величието на миналите поколении трябва да служи за съвременния българин като пример за подражени, да му повдигне самооценката, да му подобри настроението, да създаде аурата  на надеждата за възраждане на бившото българско величие.

Българският възрождленец Григор Пърличев е казал: който не обича Татковината си, той не може да се счита за честен човек.

мемориалния комплекс на могилата на Кан Кубрат

мемориалния комплекс на могилата на Кан Кубрат

Исторически тъй стана, че Украйна се превърна в пантеона – некропол на древните български владетели.

1. . На Киевските възвишения, където гори вечния огън, е  погребан

Крум Бат Първи Велики(Баломир Щеке), който разгромява римско – византийските войски  през 359 г при Амида(Диарбекир). (източник – «Сказание за дъщерята на хана»)

2. На същото място е погребан неговият син и наследник Алп Бий Кан – дере, който разгромява римско –византийските войски през 378 г при Адрионопол(Одрин). Тъкмо от този период българските воини се смятали за най – храбри в света.

 

3. На дъното на р. Днепър се намира ковчегът на кан Атила – правнук на Крум Бат Първи Велики. . (източник – древнобългарски епос «Дъщерята на хана» – 882 г. )

4. В гр. Бащу(Киев) е погребан неговият основател, строител  и първи губернатор Шамбат – Самбат Кий, братът на Кубрат. И на негова чест е наречен градът  –  Киев.

5. В село Мала Перещепина, в гората е открит гроба на Кан Кубрат,

6. В гр. Запорожие на мястото на бившото село Вознесенка е бил погребан кан Аспарух.

 

Не трябва да се изпуска от нашето внимание факта, че по време на битката с хазарите освен Аспарух, загиват и 33 –ма негови велможи – багатури и те също се погребани тук, в украйнската земя. Като обеденителен некрополски център на древните български владетели е съдено да стане кубратовата могила, която географски се намира в центъра на Украйна и че това е наистина кубратова могила е доказано от всички учени, посветили своите трудове  на тази тема.

 

          Какъв е смисълът(концепцията) на Кубротовия мемориален комплекс?

=============================================

 

1. да събужда патриотично въодушевление и чувство на народната гордост;

2. да се превърне на място за народното самопознание на всички българи по света;

3. в миналото да се почувстват корените на съвременността;

4. да провоцира стремежът към самоанализ на нравственото състояние на съвременното българско общество;

5. да се провоцира потребността на младото поколение българи да разбере смисълът на нашето минало, неговите стремежи и тежнения;

6. да формира у идващато поколение обективни исторически възгледи и оттук да се формира общественото съзнание, което да задвижи мислещите умове, да засили народното кръвообръщение;

7. тук трябва физически да се почувства зовът на предците, които са за един народ като корените за дървото, което без корени загива;

8. да провокира потребността да се напише една достойна история на държавата България;

9. да се стимулира историческата любознателност;

10. да се превърне в Академия на българската история и нравствено възпитание на идващато поколение българи, в ковачница на личности, индивидуалности, които ще да изградят едно хармонично общество; Защото личността е тясно, органически е СВЪРЗАНА с ОТЕЧЕСТВОТО СИ,

Това е нашето разбиране. И сигурни сме, че еще имаме милиони българи – съмишленици.

 

 

Засега са необходими средства за самият паметник на Кубрат, а за хотел, парклис и останалите необходими работи по благоустройството на територията ще се привликат народни пожертвования, макар че бюджетните средства също са народни и, главно, инвесторите, които ще да експлуатират хотела.

 

Надяваме се да бъдем чути и разбрани и от  трите държавни институции, и Българския народ.

 

Банковските сметки са на сайта на Благотворителния фонд кан Кубрат

www. Кubrat. in. ua

 

 

 

Подписанти:

 

1. Българско дружество «Хан Аспарух», гр Болград

2. Българско дружество «св. св. Кирил  и Методий», гр. Болград

3. Българско дружество «Възраждане», гр. Запорожие.

4. «Движение за запазване на историческата памет»  с пред. Иван Ангелов, гр. Запорожие.

5. Конгрес на българите в Украйна с президент Юрий Граматик, гр. Одеса.

5. Младежки клуб «Актив» с председател Алексей Куцарев, гр Одеса

6. Асоциация на българите в Украйна с президент Антон Киссе, народен депутат на Върховната Рада.

 

 

Мемориалния комплекс на древните български владетели  е чисто българска работа и държавата  България би трябвало  да поеме главната отговорност за неговото построяване.

Comments are closed.