Писмо Отговор на Министерство на културата на Украйна

Министерство  на културата на Украйна

Министерство на културата на Украйна

 Министерство  на културата на Украйна

 

Относно дейността на главния редактор  на вестник „Роден край“

 

Уважаеми Иван Иванович!

 

Като  разгледа Вашето писмо от 26.08.2013 година, в който се изразява  загриженост относно дейността на главния редактор на общодържавното  печатно средство за масова информация на българското национално малцинство „Роден край“, Министерството на културата на Украйна информира следващото:

Министерството на културата на Украйна, като специално упълномощен централен орган за изпълнителна власт в сферата  на междунационалните отношения и защитата на правата на националните малцинства на Украйна, съдействува за  съхранение  и развитие  на етничните  самобитни национални малцинства, за удовлетворение на  техните културни, езикови и информационни  потребности.

В контекста за изпълнението на посочените  задачи, Министерството на културата от 2011 година стана СЪУЧРЕДИТЕЛ  на общодържавното печатно средство за  масова информация – вестникът на българското  малцинство „Роден край“.

Съответно със член 19 на Конституцията на Украйна правният  порядък  във Украйна  се основава върху  принципите, съответно с които никой не може  да е принуден да прави това, което не е предвидено от  законодателството.

Органите на държавната власт и органите на местното самоуправление, техните  длъжностни  лица са задължени да действуват само върху основание, в границите на пълномощията, а също така по начини, които са предвидени от Конституцията и законите на Украйна.

Съответно със Статута на колективното предприятие  „Редакция на вестник „Роден край“  Редакцията се явява юридическа единица, основателят на която е  трудовият колектив. Висшият орган на управлението  на Редакцията е  общото събрание на трудовия колектив.

Като се има предвид гореизложеното,  искаме да отбележим, че разглеждането на повдигнатите  от Вас  въпроси принадлежат към компетенцията  на общото събрание  на трудовия колектив на колективното предприятие „Редакция на вестник „Роден край“.

 

С уважение

 

Заместникът на Министъра на културата на Украйна —

ръководителят на апарата     /подпис/          Б.С.Стичински

Писмо Отговор на Министерство  на културата на Украйна  Относно дейността на главния редактор  на вестник „Роден край“

Писмо Отговор на Министерство на културата на Украйна Относно дейността на главния редактор на вестник „Роден край“

Comments are closed.