Рожден ден на Христо Ботев

Рожденият ден на Христо Ботев

==========================

Рожденият ден на Христо Ботев

Рожденият ден на Христо Ботев

Автор: Иван Серт, филолог-славист, публицист, гр.Одеса.

За одеската обществена организация Конгрес на българите в Украйна начело с Юрий Граматик 2013 г.  започна символично, като надслов за родолюбивата й дейност:честването  на 6 януари рождения ден на Христо Ботев; и тук няма значение на колко е години нашият велик Българин – той със своя героически живот придобива правото да  живее вечно в сърцето на своя народ.   На 6 януари времето беше мрачно и ръсеше като че ли лееше дребни, тихи и свещени сълзи всеки българин, живещ разпръснат из различни кътчета на нашета прекрасна и страдаща   Земя.

Преди пет години по инициативата и със средствата на президента на Конгреса на българите в Украйна Юрий Граматик в Одеса беше открит паметник – бюст на Христо Ботев, който е  следвал навремето във втората Одеска мъжка гимназия, на сградата на която отдавна вече има паметна плоча за този факт.

Рожденият ден на Христо Ботев

Рожденият ден на Христо Ботев

И от тогава, от 2008 г.  вече стана традиция, всяка година на 6 януари(25 декември по стария стил – тъкмо по тази причина Ботев получава своето име Христо)) членовите на Конгреса на българите в Украйна и просто обикновени българи, живеещи в Одеса, идват при Ботев. Отначало  Г-н Граматик каза встъпителна реч и откри митинга, а след това всеки желаещ държа кратка реч, рецитираха  се ботевски стихове от учениците на неделното училище «Аз, Буки, Веди» и накрая се възлага огромна кошница цветя и всеки слага до подножието на паметника свои китки. На завършване си правим обща снимка за спомен.

Много трогателно изглеждше присъствието на  академика Г-н Владимир Стоянов – той се отнася към ония българи, за които родолюбието живее тихо и яко в сърцето му без до го демонстратира и размахва като някой лицмери от родоюбието.  А такива за съжаление има още…Още по  – трогателно изгеждаше, че докторът на строителните науки дойде с дъщерята  си и  внука, което бележи една много важна приемственост на поколенията.

В своето изказване аз подчертах, че ние, които идваме при Ботев, без всякаква екзалтация потвърждаваме своето българско самосъзнание, като че ли правим пред Ботев една равносметка на своето духовно състояние – че не сме забравили своя род, живеейки  в странство.

Рожденият ден на Христо Ботев

Рожденият ден на Христо Ботев

Също се изказа на митинга и Г-н Виталий Атанасов, историк и тв журналист.

Той е на мнение, че свободата, за която Ботев си е дал живота и до ден днешен не е постигната до края в България.

Две необикновено талантливи българки – поетеси, мои землячки, сестрите Мариана и Нина Чепразови рецитираха стиховите на Христо Ботев. Макар че непрекъснато валеше дребен дъжд и беше влажно и кишаво, но никой не усещаше неприветливото време и около паметника на Ботев цареше една топла и възвишена атмосфера. Всички се разотидоха в добро настроение и с особено душевно състояние.

 

Христо Ботев

В МЕХАНАТА

Тежко, тежко! Вино дайте!
Пиян дано аз забравя
туй, що, глупци, вий не знайте
позор ли е, или слава!

Да забравя край свой роден,
бащина си мила стряха
и тез, що в мен дух свободен,
дух за борба завещаха!

Да забравя род свой беден,
гробът бащин, плачът майчин, –
тез, що залъкът наеден
грабят с благороден начин, –

грабят от народът гладен,
граби подъл чорбаджия,
за злато търговец жаден
и поп с божа литургия!

Грабете го, неразбрани!
Грабете го! Кой ви бърка?
Скоро тоя не ще да стане:
ний сме синца с чаши в ръка!

Пием, пеем буйни песни
и зъбим се на тирана;
механите са нам тесни –
крещим: “Хайде на Балкана!”

Крещим, но щом изтрезнеем,
забравяме думи, клетви,
и немеем и се смеем
пред народни свети жертви!

А тиранинът върлува
и безчести край наш роден:
коли, беси, бие, псува
и глоби народ поробен!

О, налейте! Ще да пия!
На душа ми да олекне,
чувства трезви да убия,
ръка мъжка да омекне!

Ще да пия на пук врагу,
на пук и вам, патриоти!
Аз веч нямам мило, ддраго,
а вий… вий сте идиоти!

Comments are closed.