СЪБОР НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ АЗ БУКИ ВЕДИ

СЪБОР НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ АЗ  БУКИ  ВЕДИ

СЪБОР НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ АЗ БУКИ ВЕДИ

Макар че в заглавието се пише в единственно число думата училище, но нали се казва СЪБОР, което ще рече, че всички ЧЕТИРИ неделни училища на тази културно-просветна мрежа взеха участие . Съборът се състоя в Одеския дворец на студентите. Макар че българската диаспора има своя сграда, наречена Център на българската култура и просвета, но както показа живота, г-н Ю. Грамматик е принуден да арендува то тук, то там помещения за да реализира културно-просветния продукт, изработен от колектива на четирите неделни училища:Одеско, Иличьовско, Измаилско и Болградско.

Този събор, а по-точно преглед на дейността, а още по-точно, ОТЧЕТ за периода на 2014 г. предизвкваше естествен възторг и умилене, защото всичко действо, което ставаше на сцената се вършеше от деца.

Всяко едно училище предсталяваше по няколко номера:било то танцова композиция, хорова песен, соло-песен, театрална сценка или рецитиране. Два часа наред зрителите се наслаждаваха с детското творчество. Кои са тези деца?Те са деца основно от смесени бракове, в които един от родителите е българин или българка. Бих искал особенно да наблегна на този факт-на смесените бракове:в тези семейства се говори основно на руски и децата не знаят български. Със създавнето на неделни училища в градовете родителите българи получиха възможността да реализират своите народности потребности:в даденя случай техните деца да учат езика и да бъдат приобщени към българската култура, история, литература, народни обичаи, с една дума към българската ДУХОВНОСТ.

Програмата беше много интересна и наситена с разнообразни композиции, свидетелстващи за къртовската работа на учителските екипи. От нула да научиш детето да говори, да пее, да танцува българско и само за четири училищни дена на месец изисква напрегнат труд, старание и, главно, желание. Като се наслаждвах с детското творчество ми идваше естетсвена мисъл: ето тук България харчи народните пари не напразно. И във връзка с тая мисъл бих искал да подчертая, че българските неделни училища трябва да съществуват само в градовете, а в селата с компактно българско население, където в общообразователното училище се преподава български език, там те са излишни, тъй кто се превръщат от училище на ИЗВЪНКЛАСНА работа, за която се откъсва от и без това бедния българин необходимите средства за подобряване на живота му. Но някои извънредно енергични мошеници успяват да излъжат наивните български държавни органи и създават в селата за народни български средства тъй наречени неделни училища, които не съответстват на изискванията, предвидени от Министерството на образованието на Р. България, а само имитират тази уж просветна дейност, а всъщност си подобряват яко своето материално положение за сметка на бедния български народ. Съвестта къде е, хора?

 

Съборът мина на приповдигната нота и завърши със химна на Неделните училища «Големите». Да, големите(майки и бащи), които се натоварват с отговорността за бъдщето на нашите деца, а значи и за бъдещето на Република България. На мероприятието присъстваха Генералния консул на Р. България в Одеса г-н Стоян Горчивкин и съпругта му Татяна, а също и президентът на обществената организация Конгрес на българите в Украйна Юрий Граматик.

Странно изглеждаше, че от редакцията на българския вестник «Роден край» и Българския културен център в Одеса никой не дойде. Пита се, какви   са тези български център и български вестник?И български ли са те?

Съборът показа наяве, че тези четири училища рабоят продуктивно и ефикасно в името на просперитета не само на българската диаспора в Украйна но и за полза на българската държава. Трябва изрично да отбележа, че такъв събор засега е единствен в Украйна. Може би ще му се намерят последователи и подражатели в най-добрия смисъл на думата. Дано!

Автор:  Иван Серт – филолог-славист, публицист.

 

Comments are closed.