Общобългарски Събор на благотворителния фонд “Кан Кубрат”

Общобългарски Събор на благотворителния фонд “Кан Кубрат”