Песен за вълшебната думичка “БАЛ”

Песен за вълшебната думичка “Б А Л” «Всеки от тях (волжките българи-мое) знае, че думата «Българин» значи  «мъдър, знаещ човек»   Ал-Гарнати, арабски пътешественник,1130 г.     «Всеки народ трябва...