О б р ъ щ е н и е – АПЕЛ

                             До вице-президента на РБ Маргарита Попова                              До Народното събрание                              До премиер-министъра Бойко Борисов                                До Българския народ                                  О  б  р  ъ  щ  е  н ...

Молба До директора на института по история на БАН академика Георги Марков

М О Л Б А До директора на института по история на БАН академика Георги Марков Автор: Иван Серт, филолог-славист, публицист, гр.Одеса. Уважаеми г-н Марков! Примерно преди един месец група...

Песен за вълшебната думичка “БАЛ”

Песен за вълшебната думичка “Б А Л” «Всеки от тях (волжките българи-мое) знае, че думата «Българин» значи  «мъдър, знаещ човек»   Ал-Гарнати, арабски пътешественник,1130 г.     «Всеки народ трябва...

Pages:«1234